Dnes je pondělí 15.7.2024 a svátek má Luboš

Úřední deska

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Obec Tišnovská Nová Ves

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

Starosta: Dominik Tesař

Místostarosta: Vladimír Krézek

Zastupitelé: Mgr. Petra Jakešová, Ph.D., Olga Moravcová, Vladimír Jakeš, Vojtěch Fic, Hana Podloucká

Účetní: Anna Mašková

4. Kontaktní spojení

Obec Tišnovská Nová Ves

Tišnovská Nová Ves 29

594 51 Křižanov

Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

Tel čísla: Starosta 775 415 561, Místostarosta 720 654 571

Web: www.tisnovskanovaves.cz

Email: info@tisnovskanovaves.cz, starosta@tisnovskanovaves.cz

ID datové schránky: nk6a8zz

5. Případné platby lze poukázat na:

KB a.s. 32127751/0100

6. IČO

00599883

7. DIČ

CZ00599883

8. Územní plán obce Tišnovská Nová Ves

http://www.tisnov.cz/obec-tisnovska-nova-ves

9. Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:

- na úřední desce

- na internetových stránkách obce Tišnovská Nová Ves

- osobní návštěvou obecního úřadu obce Tišnovská Nová Ves v úředních hodinách

- písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, podměty, návrhy nebo jiná dožádání lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě obce Tišnovská Nová Ves v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydané obecním úřadem Tišnovská Nová Ves, lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadu Tišnovská Nová Ves.

12. Formuláře

Na OÚ v úředních hodinách.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace na OÚ v úředních hodinách (životní situace na Portálu veřejné zprávy).

14. Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydané právní předpisy (vyhlášky, nařízení, zápisy a usnesení zastupitelstva obce, úřední deska).

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytovaní informací nejsou účtovány.

16. Seznam organizací v obci

Sbor dobrovolných hasičů

17. Pověřenec GDPR

DSO Tišnovsko

Radniční 14

666 01 Tišnov

e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345

18. Veřejné zakázky

Profil zadavatele obce Tišnovská Nová Ves:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00599883

Aktuality

UPOZORNĚNÍ

Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH plastových a papírových odpadů do kontejnerů. Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce. To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládaly pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny.

INFORMACE PRO OBČANY

Portál krizového řízení v JMK - KRIZPORT http://krizport.firebrno.cz/

Chytré blondýnky radí http://krizport.firebrno.cz/

navody/chytre-blondynky-radi

INFORMACE PRO OBČANY

Obec TNV nabízí prodej palivového dřeva i dřeva na řezivo. Zájemci se mohou hlásit u místostarosty Krézka tel. 720654571

INFORMACE PRO OBČANY

Informujeme občany, že u KD byl umístěn kontejner na sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácnosti např. na fritovací olej. Olej do kontejneru ukládejte v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Do kontejneru nepatří technické oleje, maziva a kapaliny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace

INFORMACE PRO OBČANY

Informujeme občany, že poplatek za odpady pro rok 2024 činí 500 Kč za 1 osobu s trvalým pobytem a 500 Kč za rekreační objekt.

MODLITBA RŮŽENCE

Modlitba růžence každou středu v 18:00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie

ADMINISTRACE | designed & developed by Vladimír Krézek