Dnes je pondělí 15.7.2024 a svátek má Luboš

O obci

Druhy pozemkůOvocné sady (ha)1
Celková výměra pozemku (ha)427
Orná půda (ha)158
Zahrady (ha)5
Trvalé travní porosty (ha)63
Zemědělská půda (ha)228
Lesní půda (ha)178
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)3
Ostatní plochy (ha)17
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem24
Podle právní formyObchodní společnosti1
Živnostníci9
Samostatně hospodařící rolníci5
Svobodná povolání1
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy4
Podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybolov11
Průmysl1
Stavebnictví2
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství3
Ostatní obchodní služby2
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění2
Školství a zdravotnicví1
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby2
KulturaVeřejná knihovna0
Kulturní zařízení ostatní1
Sakrální stavba1
ObyvatelstvoPočet obyvatel k 1. 1. 2024Celkem103
Muži51
Ženy52
Počet obyvatel ve věku 0-14 letCelkem19
Muži10
Ženy9
Počet obyvatel ve věku 15-64Celkem69
Muži33
Ženy36
Počet obyvetel ve věku 65 let a víceCelkem15
Muži8
Ženy7
Aktuality

UPOZORNĚNÍ

Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH plastových a papírových odpadů do kontejnerů. Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce. To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládaly pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny.

INFORMACE PRO OBČANY

Portál krizového řízení v JMK - KRIZPORT http://krizport.firebrno.cz/

Chytré blondýnky radí http://krizport.firebrno.cz/

navody/chytre-blondynky-radi

INFORMACE PRO OBČANY

Obec TNV nabízí prodej palivového dřeva i dřeva na řezivo. Zájemci se mohou hlásit u místostarosty Krézka tel. 720654571

INFORMACE PRO OBČANY

Informujeme občany, že u KD byl umístěn kontejner na sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácnosti např. na fritovací olej. Olej do kontejneru ukládejte v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Do kontejneru nepatří technické oleje, maziva a kapaliny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace

INFORMACE PRO OBČANY

Informujeme občany, že poplatek za odpady pro rok 2024 činí 500 Kč za 1 osobu s trvalým pobytem a 500 Kč za rekreační objekt.

MODLITBA RŮŽENCE

Modlitba růžence každou středu v 18:00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie

ADMINISTRACE | designed & developed by Vladimír Krézek